Instalace aplikace OncoEdu >>>

O OncoEdu

Základem projektu OncoEdu je sdílení informací o seminářích a klinických studiích běžících v centrech onkologické, hematoonkologické a hematologické léčby. Tyto informace, zadávané v jednotlivých KOC a HOC, jsou agregovány, doplněny o informace o relevantních kongresech/konferencích a o medicínská, regulatorní či obchodní sdělení sponzorů a o kontakty na centra léčby a jsou následně předávány do mobilů uživatelů - lékařů nebo na web, kdy od března 2024 je pro uživatele dostupná také webová aplikace na adrese app.oncoedu.cz .

Primárním odborným přínosem projektu OncoEdu je sdílením informací o seminářích a klinických studiích rozšířit povědomost o terapeutických zkušenostech, o možnosti zařazovat pacienty do studií a o existenci studií v jednotlivých centrech léčby (včetně kontaktů na přednášející, zkoušející, koordinátory).

Projekt OncoEdu je edukační projekt určený registrovaným lékařům z center léčby a spádovým specialistům na tyto centra navázaným. Vzhledem k tomu, že přístup k obsahu je omezen dle zákona O regulaci reklamy, je vstup do aplikace OncoEdu vyhrazen registrovaným uživatelům. Lékařům je registrace nabídnuta či si ji mohou vyžádat.

Projekt OncoEdu je provozován společností C4P s.r.o. a provoz je financován primárně ze sponzorských poplatků.

Kliniky / pracoviště

Projekt OncoEdu je založen na spolupráci vysoce specializovaných center léčby na sdílení informací o seminářích a klinických studiích. Tyto informace jsou zpravidla zadávána přímo na pracovištích.

Zapojené kliniky / pracoviště:

Onkologie Hematoonkologie
/ Hematologie
 • KOC FN Motol
 • KOC VFN
 • KOC FN Olomouc
 • MOÚ
 • KOC FN Královské vinohrady
 • KOC FN Ostrava
 • KOC FN Hradec Králové
 • KOC FTN
 • KOC Jihlava
 • KOC Zlín
 • KOC Ústí nad Labem
 • ÚHKT
 • HOK VFN
 • HOK FN Hradec Králové
 • HOK FN Ostrava
 • HOK FN Olomouc
 • HOK FN Královské vinohrady
 • HO FN Plzeň

pacient

Odborná rada OncoEdu

Odborná rada OncoEdu bude ustavena za účelem nezávislého a etického nastavení parametrů zobrazovaného sponzorovaného obsahu. K účasti v odborné radě OncoEdu budou osloveny renomované osobnosti z řad představitelů center léčby KOC a HOC.

Provozovatel se zavazuje implementovat doporučení Odborné rady OncoEdu a dodržovat doporučení a specifikace při provozu OncoEdu. Zahájení činnosti Odborné rady OncoEdu je plánováno na druhou polovinu roku 2024.

advisory

Kodex OncoEdu

Kodex OncoEdu definuje pravidla pro svůj provoz, zejména zobrazování sponzorovaných sdělení, spolupráce s HCP i sponzory. Pravidla definovaná v Kodexu OncoEdu přijal provozovatel OncoEdu jako závazná pravidla pro provozování OncoEdu.

Dokument Kodex OncoEdu se připravuje. Jakmile bude Kodex OncoEdu dostupný, naleznete link k jeho zobrazení či stažení zde.

ocoedu

Instalace mobilní aplikace OncoEduAplikace OncoEdu je určena lékařům, zejména klinickým onkologům z KOC / HOC a spádovým specialistům.
Aplikace OncoEdu vyžaduje přihlášení. Pro přihlašovací kód kontaktujte technickou podporu OncoEdu: podpora@oncoedu.cz

      VYŽÁDAT REGISTRACI